Tjänster


JSC inspirerar och ger rådgivning till företag hur de kan bygga flöden och processer på ett mera hållbart sätt

Från Er vision till verksamhetens vardag – Vi hittar lösningarna!

  • Flöden och processuppbyggnad
  • Organisationsförändring
  • Interim
  • Workshop